Plan - Milejowice
Milejowice wieś
obejmujący wieś Milejowice
Plan - Mnichowice
Wojkowice - obszar "A"
położony w północnej części obrębu Wojkowice
Plan - Mnichowice
Wojkowice
położony w centralnej części obrębu Wojkowice
Plan - Nowy Śleszów
Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 4

obejmuje tereny na obszarze gminy Żórawina wzdłuż osi linii elektroenergetycznej 400 kV

...
Plan - Okrzeszyce
Pustków Żórawski część zachodnia oraz północna część wsi Solna
obejmujący działki: nr 39, 41, 42, 51/4 oraz cz. dz nr 5/23 i 23 położone w obr. Pustków...
Plan - Polakowice
Polakowice część środkowa

obejmujący środkową część obrębu Polakowice

Plan - Przecławice
Przecławice 249/11 i 249/12

obejmuje działki ewidencyjne nr 249/11 oraz 249/12 położone na wschód od miejscowości

...
Plan - Przecławice
Przecławice - północno-zachodnia część obrębu

Obszar obejmujący część obrębu geodezyjnego Przecławice, w tym tereny istniejącej zabudowy

...
Plan - Rzeplin
Rzeplin- działki 33/1, 33/2, 37, 38, 39, 40, 41 i część drogi nr 207

ograniczony do działek nr: 33/1, 33/2, 37, 38, 39, 40, 41 i część drogi nr 207

Zmiana Planu - Rzeplin
Rzeplin- dz. 36/1

ograniczony do działki nr 36/1

Strona 112 z 117

: