Plan - Żórawina
Żórawina- ulice Wrocławska-Sportowa-Urzędnicza

obejmujący rejon ulicy Wrocławskiej-Sportowej-Urzędniczej

Zmiana Planu - Żórawina
Żórawina dz. 132/3

obejmuje obszar położony w miejscowości Żórawina, pomiędzy ulicami B.Prusa i M.Kopernika

Plan - Żórawina
Żórawina

obejmujący wieś Żórawina

Zmiana Planu - Żórawina
Żórawina dz. 196/2

obejmuje działkę ewidencyjną nr 196/2 położoną we wschodniej części obrębu Żórawina w

...
Plan - Żórawina
Żorawina dz. 644/3, 644/15 i 644/16

obejmuje obszar we wsi Żórawina położony w rejonie ulic Lipowej oraz Wrocławskiej

Plan - Żórawina
Żórawina tereny produkcyjno-usługowe

obejmuje teren położony w północno-wschodniej części obrębu Żórawina, w pobliżu autostrady A4

Zmiana Planu - Żórawina
Żórawina - pn.-wsch. część wsi - nowy

obejmujący północno-wschodnią część wsi Żórawina, między linią kolejową a autostradą A4 oraz

...
Plan - Żórawina
Żórawina - al. Niepodległości / rz. Żórawka

obejmujący obszar pomiędzy al. Niepodległości a rzeką Żórawką

Plan - Żórawina
Żórawina - wschód

obejmujący środkowo-wschodnią część wsi Żórawina

Plan - Żórawina
Żórawina - dz. 447/8-447/12 (sklep)
obejmujący działki nr 447/8, 447/9, 447/10, 447/11 i 447/12 we wsi Żórawina

Strona 116 z 117