Plan - Stary Śleszów
Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 3

obejmuje tereny na obszarze gminy Żórawina wzdłuż osi linii elektroenergetycznej 400 kV

...
Plan - Stary Śleszów
Stary Śleszów część środkowa

obejmujący środkowo-zachodnią część obrębu Stary Śleszów

Zmiana Planu - Stary Śleszów
Stary Śleszów- dz. 33/1

ograniczony do działki nr 33/1

Zmiana Planu - Suchy Dwór
Suchy Dwór

w części wsi położonej na wschód od skrzyżowania drogi lokalnej, gminnej z drogą wojewódzką nr

...
Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór cz.wsi - okolice ulicy Głównej, Leśnej i Kobierzyckiej

obejmujący część wsi Suchy Dwór- okolice ulicy Głównej, Leśnej i Kobierzyckiej

Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór działka nr 71/8

obejmujący działkę 71/8 i część działki 122 we wsi Suchy Dwór

Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór - dz. 91
obejmujący działkę nr 91 we wsi Suchy Dwór
Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór część wsi
obejmujący część wsi Suchy Dwór
Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór - dz. 77, 78, 79, 80
obejmujący działki nr 77, 78, 79 i 80 we wsi Suchy Dwór
Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór wschodnia część wsi

obejmujący wschodnią część wsi Suchy Dwór

Strona 116 z 121

: