Zmiana Planu - Suchy Dwór
Suchy Dwór

w części wsi położonej na wschód od skrzyżowania drogi lokalnej, gminnej z drogą wojewódzką nr

...
Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór cz.wsi - okolice ulicy Głównej, Leśnej i Kobierzyckiej

obejmujący część wsi Suchy Dwór- okolice ulicy Głównej, Leśnej i Kobierzyckiej

Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór działka nr 71/8

obejmujący działkę 71/8 i część działki 122 we wsi Suchy Dwór

Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór - dz. 91
obejmujący działkę nr 91 we wsi Suchy Dwór
Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór część wsi
obejmujący część wsi Suchy Dwór
Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór - dz. 77, 78, 79, 80
obejmujący działki nr 77, 78, 79 i 80 we wsi Suchy Dwór
Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór wschodnia część wsi

obejmujący wschodnią część wsi Suchy Dwór

Plan - Szukalice
Szukalice cz. pn. obrębu

położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Szukalice, obejmujący tereny położone na północ

...
Plan - Szukalice
Szukalice cz. południowa

obejmuje obszar położony w południowej części obrębu Szukalice, na zachód od drogi powiatowej

...
Plan - Szukalice
Szukalice - część północno-wschodnia

obejmujący północno-wschodnią część wsi Szukalice

Strona 118 z 122

: