Plan - Jeszkowice
Jeszkowice 01
teren wsi Jeszkowice
Zmiana Planu - Jeszkowice
Jeszkowice 07
rejon ulicy Jelczańskiej
Plan - Jeszkowice
Jeszkowice południe

obejmuje południową część obrębu Jeszkowice pomiędzy rzeką Odrą a ulicą Jelczańską

Plan - Kamieniec Wrocławski
Kamieniec Wrocławski - działka nr 291/14

Obszar obejmujący działkę nr 291/14 we wsi Kamieniec Wrocławski

Plan - Kamieniec Wrocławski
Kamieniec Wrocławski 21
południowa część wsi Kamieniec Wrocławski
Plan - Kamieniec Wrocławski
Kamieniec Wrocławski 16
teren wsi Kamieniec Wrocławski
Plan - Kamieniec Wrocławski
Kamieniec Wrocławski 15
teren wsi Kamieniec Wrocławski
Zmiana Planu - Kamieniec Wrocławski
Kamieniec Wrocławski 14
teren wsi Kamieniec Wrocławski
Plan - Kamieniec Wrocławski
Kamieniec Wrocławski 13
teren wsi Kamieniec Wrocławski
Plan - Kamieniec Wrocławski
Kamieniec Wrocławski 12
teren wsi Kamieniec Wrocławski

Strona 8 z 121

: